<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1066757590101687&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Fonecta


Hjälper fyra miljoner kunder hitta varandra.

Utmaningen

Fonectas tjänster hjälper fyra miljoner konsumenter kunder att hitta varandra och de tjänster de söker, oavsett tid, plats, och sätt att kommunicera. Deras datainfrastruktur var byggd på tunga ICT-strukturer. Innan de flyttade till molnet, krävde Fonectas utvecklingsmodeller ett stort antal fysiska servrar och de konstruerades genom off-shore team i olika tidszoner. Fonecta använde även en hel del traditionell och manuellt hanterad fysisk serverkapacitet, vilket innebar att konfigurationsfasen av utvecklingsen kunde ta upp till två månader och kosta tiotusentals euros.

Lösningen

Tillsammans med Fonectas interna grupper och externa utvecklare av programvara, har Nordcloud byggt en heltäckande lösning med hjälp av ett brett utbud av AWS produkter inklusive EC2, S3, CloudSearch, DynamoDB, EMR, ElastiCache, RDS, och Redshift. För att migrera Fonectas infrastruktur till molnet, byggdes en testmiljö för deras big data-tjänster som då fungerade som en utvecklingsplattform och alla centrala tjänster flyttades till molnet med hjälp av en phase-by-phase strategi.

Resultaten

Samarbetet medförde betydande besparingar och möjliggjorde enklare processer för snabbare utveckling. Idag kan samma system implementeras på bara några dagar och kostnaden är inte längre orimligt hög. Fonecta lyckades även minska sina deploymentcykler från 4 veckor till 1 timme och på samma gång reducera sina omkostnader för driften och hanteringen av infrastrukturen. Nordclouds specialister arbetar on-site, tillsammans med Fonectas team, för att överföra kunskaperna och ta bort de tidigare hindren av geografiskt avstånd.

Steve_Mew_Pic.jpg

"Vi bestämde oss för att nyttja vår partners expertis genom att låta dem assistera och komplettera vårt eget team. Samarbetet med Nordcloud har gett goda resultat och pågår än idag."

-Seppo Heikura, CIO, Fonecta

nordcloud-logo-main-380x80.jpg

Är ni intresserade av att bli nästa organisation som drar nytta av molnet?

nc-lets-talk-cloud

Lämna era uppgifter så kontaktar vi er för ett möte med en av våra molnexperter.